ANA 8 Framtidens Lab Etapp 2 och 3

Ombyggnationen, som gick under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, syftade till att ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattade cirka 12 300 m2 av byggnaden ANA 8:s totala area om knappt 50 000 m2. Entreprenaden omfattade även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad för ett centralt placerat lunchrum.