Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby

Ny skola och idrottshall i Täby under uppförande kommande år. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 m² fördelade på 2 – 4 våningar. Förskolan kommer inrymma 110 barn och skolan 600 elever i årkurs F – 6. Till skolbyggnaden kommer också en skolgård byggas, anpassad för såväl förskolan som skolan. Idrottshallen byggs i två plan med en total yta på ca 3 200 m² och läktare som rymmer 500 åskådare. Dessutom kommer en 5 – manna konstgräsplan att anläggas.

Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby

I Täby utanför Stockholm uppfördes 2019 en ny skola och idrottshall. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 m² fördelade på 2 – 4 våningar. Förskolan inrymmer 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F–6. En idrottshall byggd i två plan med en total yta på ca 3 200 m² har också uppförts på platsen i sällskap med en femmannaplan i konstgräs.