Celsius, Uppsala Science Park

Byggherren Vasakronan bygger nytt mitt i Uppsalas forskningsnav och bidrar till områdets attraktionskraft i en innovationsmiljö.

Celsius, Uppsala Science Park

Byggherren Vasakronan bygger nytt mitt i Uppsalas forskningsnav och bidrar till områdets attraktionskraft i en innovationsmiljö.