Kv Princeton

Fastighetsbolaget Vitartes bygger nu Scandinavian Life Center i Hagastaden, Stockholm, där kv Princeton ingår.

Kv Princeton

Fastighetsbolaget Vitartes låg bakom Scandinavian Life Center i Hagastaden i Stockholm, där kv Princeton ingår.

Chalmers Tekniska Högskola, Samhällsbyggnad

Chalmers Tekniska Högskola inledde år 2016 en omfattande ombyggnation av de gamla lokalerna Arkitekthuset samt Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset. Visionen var att samverkan och integration skulle prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad. Fokus för projektet var bland annat att skapa goda förutsättningar för möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Detta genom bland annat ett nytt centralt café, en unik biblioteks- och studiemiljö, moderna arbets- och mötesplatser samt utbildnings- och studentmiljöer.