Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna att medverka i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby, kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna som medverkar i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Regionens Hus

I Regionens Hus, med placering intill centralstationen i Göteborg, har Västra Götalandsregionen samlat sina administrativa verksamheter. Ambitionen var att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande och bättre samordningsmöjligheter. Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus (kallat ”Vita huset”), en låghusdel med fem våningar samt en höghusdel med 15 våningar.