Nya Humanisten

Målet med om- och tillbyggnaden av Humanisten var att samla fakulteten på en gemensam plats och skapa fler och bättre arbetsytor för ökad samverkan mellan studenter, lärare och forskare – i mer ändamålsenliga och moderna lokaler. Projektet omfattade cirka 16 600 m2 nybyggnation och cirka 19 400 m2 ombyggnation av befintliga lokaler.