Partnerskap för framtiden

Vi är glada över att kunna informera alla våra medarbetare och kunder om att Installationsbolaget VS och Installationsbolaget Sprinkler har ingått ett partnerskap med Ventab och Ventilationsprojekt. Tillsammans bildar vi en stark installationsgrupp, Currentum, inom ventilation, fastighetsautomation, VS och sprinkler med kontor i Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Nya Kronan, Sundbybergs Centrum

Byggherren Vasakronan bygger nytt med syfte att kombinera genuin småstadskaraktär med storstadens kvalitet. Kvarteret heter Nya Kronan och är hela 40 000 kvm stort och består av tre fastigheter. En av dessa tre fastigheter är Nya Kronan 2 där Installationsbolaget är med som VS entreprenör med Veidekke som beställare.

Tillbyggnad Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Drottning Silvias barnsjukhus, en del av Östra Sjukhuset i Göteborg, har byggts ut med bland annat nya vårdrum, behandlingsrum och operationssalar. Tillbyggnaden utgörs av cirka 33 000 m2 fördelade på nio våningar som ger vårdavdelningarna möjlighet att erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal. Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn-och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.