Currentum expanderar i Östergötland: Stärker erbjudandet inom VS

Stångå Rörservice, med huvudkontor i Linköping, ansluter till Currentum, och stärker installationsgruppens erbjudande inom VS.
– Stångå Rörservice är en av de ledande i Östergötland inom VS och vi är mycket glada att de valt att bli en del av Currentum, säger Stefan Franzén, styrelseledamot i Currentum.

Currentum fortsätter sin satsning inom fastighetsautomation

Stockholms Styr-Team AB ansluter till installationsgruppen Currentum. Med starka kunder, och en bred kompetens inom både styrinstallationer och SCADA, stärker bolaget Currentums erbjudande inom fastighetsautomation.
– Partnerskapet med Stockholms Styr-Team är helt i linje med vår ambition att bredda vår kompetens, erbjudande och marknadstäckning inom fastighetsautomation, säger Hillevi Skötte, styrelseledamot Currentum.