ANA 8 Framtidens Lab Etapp 2 och 3

Ombyggnationen, som gick under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, syftade till att ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattade cirka 12 300 m2 av byggnaden ANA 8:s totala area om knappt 50 000 m2. Entreprenaden omfattade även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad för ett centralt placerat lunchrum.

Inom ANA 8 Framtidens Lab skapades därmed en ledande transnationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

Byggnaden består av 7 våningar på ca 12 000 m² och är arbetsplats för 350 personer. Invigning skedde våren 2018.

Byggherre var Akademiska Hus och vår beställare var Veidekke.

Installationsbolaget fick förtroendet att utföra VS-entreprenaden, tryckluft och medicinska gasinstallationer.

Entreprenaden omsätter ca 8 milj.

Kontakta oss

Lediga tjänster