Om oss

Arbetsmiljlö

Vår verksamhet påverkar medarbetare och miljön runt omkring oss. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs – därför jobbar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor.

För oss är det viktigt att arbetsmiljön är säker, utvecklande och trivsam – både för oss och för våra samarbetspartners.

Alla våra medarbetare utbildas inom arbetsmiljöfrågor. Vi tror att man genom utbildning och en djupare kunskap kan påverka miljön man vistas i på ett positivt sätt. Alla ska vara inkluderade och känna att de har möjligheten att påverka sin arbetsmiljö.

Vi ställer även krav på oss själva. Våra chefer och arbetsledare har ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Kontakta oss

Mer om installationsbolaget

Vår historia

Dotterbolag

Klimat och miljö

Vår kvalitetspolicy