Om oss

Arbetsmiljlö

Vår verksamhet påverkar medarbetare och miljön runt omkring oss. Därför är vår utgångspunkt att vi har ett ansvar för hur vårt arbete påverkar arbetsmiljön. Vi vet att nöjda medarbetare skapar bättre resultat. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och utan dem har vi ingen verksamhet.

Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår arbetsmiljö. För oss är det viktigt att den är säker, utvecklande och även skapar en trevlig miljö. Både för oss och för våra samarbetspartners.

Alla våra medarbetare utbildas inom arbetsmiljöfrågor. Vi tror att man genom utbildning och en djupare kunskap kan påverka miljön man vistas i på ett positivt sätt. Alla ska vara inkluderade och känna att de har möjligheten att påverka sin arbetsmiljö.

Vi ställer även krav på oss själva. Våra chefer och arbetsledare har ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Vidare har alla våra medarbetare ansvar för sin egen hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

Kontakta oss

Mer om installationsbolaget

Vår historia

Dotterbolag

Klimat och miljö

Vår kvalitetspolicy