Vårt erbjudande

Arbetsprocess

Vår arbetsprocess är indelad i sex olika steg för att du enkelt ska kunna följa förloppet i ett projekt.

PROJEKTERING
Under projekteringsfasen deltar projektansvariga och ledande montörer.
När det är dags för materialval tänker vi långsiktigt och hållbart.
Vi tar alltid hänsyn till kvalitet, pris och framtida underhåll.

INKÖP
Vi har löpande kontakt med uppdragsgivare gällande inköp genom hela projektet.
Alla inköp görs i samråd med beställare, byggherre och byggentreprenörer.
För att kvalitetssäkra inköpen använder vi inköpssystemet Symbrio. 

PROGNOS
I verktyget Byggsamordnaren följer kunden projektet. Produktionskalkylen läggs in och kostnader kategoriseras. Avstämning sker månatligen och/eller efter behov.

Arbetskostnader samt material/köpta kostnader stäms alltid av och jämförs med budgeterade kostnader/avrop.

EKONOMISTYRNING
Genom Visma och Byggsamordnaren håller vi koll på projektets ekonomi.
Systemen uppdateras löpande och kan nås av alla behöriga inom projektet.

Ekonomin är alltid transparent. Vi tror på fullständig öppenhet.

PRODUKTION
Arbetsmiljö och säkerhet går alltid först. Arbetsberedningar görs inför alla projekt. Alla medarbetare genomgår löpande utbildningar och följer alltid arbetsplatsens regler och instruktioner. Genom samverkan och kunnig personal ser vi till att den gemensamma tidplanen följs.

EFTERMARKNAD
Vi arbetar aktivt med eftermarknad i våra projekt och erbjuder alltid en hög garantiservice. Vi erbjuder även en rad olika lösningar, t.ex serviceavtal efter garantitiden med regelbunden kontroll och förebyggande underhåll.

Kontakta oss

Lediga tjänster

Läs mer om vårt erbjudande

Partner

Uppdrag & tjänster

Entreprenad-
former

Hållbara projekt