Currentum expanderar i Östergötland: Stärker erbjudandet inom VS

Stångå Rörservice, med huvudkontor i Linköping, ansluter till Currentum, och stärker installationsgruppens erbjudande inom VS.
– Stångå Rörservice är en av de ledande i Östergötland inom VS och vi är mycket glada att de valt att bli en del av Currentum, säger Stefan Franzén, styrelseledamot i Currentum.

Currentum fortsätter sin satsning inom fastighetsautomation

Stockholms Styr-Team AB ansluter till installationsgruppen Currentum. Med starka kunder, och en bred kompetens inom både styrinstallationer och SCADA, stärker bolaget Currentums erbjudande inom fastighetsautomation.
– Partnerskapet med Stockholms Styr-Team är helt i linje med vår ambition att bredda vår kompetens, erbjudande och marknadstäckning inom fastighetsautomation, säger Hillevi Skötte, styrelseledamot Currentum.

Tillbyggnad Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Drottning Silvias barnsjukhus, en del av Östra Sjukhuset i Göteborg, har byggts ut med bland annat nya vårdrum, behandlingsrum och operationssalar. Tillbyggnaden utgörs av cirka 33 000 m2 fördelade på nio våningar som ger vårdavdelningarna möjlighet att erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal. Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn-och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

Färgskrapan, Sollentuna Centrum

Byggherren Vacse bygger en ny kommersiell fastighet. Det nya landmärket med den färgstarka arkitekturen heter Färgskrapan och är 15 våningar hög. I detta projekt är Installationsbolaget med som entreprenör med Skanska som beställare.

Life City, Hagastaden, Stockholm

Byggherren Atrium Ljungberg bygger ny entré och centrum för Hagastadens life science-kluster alldeles intill Karolinska Universitetssjukhuset. Visionen är en mötesplats för näringsliv, forskning och vård- och omsorg. I detta spännande projekt är vi på Installationsbolaget med i en delad entreprenad som VS-entreprenör.

Nya Humanisten

Målet med om- och tillbyggnaden av Humanisten var att samla fakulteten på en gemensam plats och skapa fler och bättre arbetsytor för ökad samverkan mellan studenter, lärare och forskare – i mer ändamålsenliga och moderna lokaler. Projektet omfattade cirka 16 600 m2 nybyggnation och cirka 19 400 m2 ombyggnation av befintliga lokaler.

Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby, kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna som medverkar i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Regionens Hus

I Regionens Hus, med placering intill centralstationen i Göteborg, har Västra Götalandsregionen samlat sina administrativa verksamheter. Ambitionen var att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande och bättre samordningsmöjligheter. Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus (kallat ”Vita huset”), en låghusdel med fem våningar samt en höghusdel med 15 våningar.

Kv Princeton

Fastighetsbolaget Vitartes låg bakom Scandinavian Life Center i Hagastaden i Stockholm, där kv Princeton ingår.

Chalmers Tekniska Högskola, Samhällsbyggnad

Chalmers Tekniska Högskola inledde år 2016 en omfattande ombyggnation av de gamla lokalerna Arkitekthuset samt Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset. Visionen var att samverkan och integration skulle prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad. Fokus för projektet var bland annat att skapa goda förutsättningar för möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Detta genom bland annat ett nytt centralt café, en unik biblioteks- och studiemiljö, moderna arbets- och mötesplatser samt utbildnings- och studentmiljöer.