Celsius, Uppsala Science Park

Byggherren Vasakronan bygger nytt mitt i Uppsalas forskningsnav och bidrar till områdets attraktionskraft i en innovationsmiljö.

Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby

I Täby utanför Stockholm uppfördes 2019 en ny skola och idrottshall. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 m² fördelade på 2 – 4 våningar. Förskolan inrymmer 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F–6. En idrottshall byggd i två plan med en total yta på ca 3 200 m² har också uppförts på platsen i sällskap med en femmannaplan i konstgräs.

Husby Centrum

Med nya höghus med bostäder, nya butikslokaler och inglasat torg genomgick Husby Centrum en omfattande renovering och tillbyggnad.

ANA 8 Framtidens Lab Etapp 2 och 3

Ombyggnationen, som gick under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, syftade till att ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattade cirka 12 300 m2 av byggnaden ANA 8:s totala area om knappt 50 000 m2. Entreprenaden omfattade även ett fryshotell med tillhörande installation för flytande kväve samt en tillbyggnad för ett centralt placerat lunchrum.

Office One 

Projektet Office One startade år 2016 som det första huset i Arlandas nya flygplatsstad. Bygget var första etappen av en ny kontorsvärld för en modern livsstil nära SkyCity och Stockholm Arlanda Airport. Byggnaden är 10 våningar, 15 000 m² och invigdes år 2018.