Bas Barkaby

Västra Stockholms nya knutpunkt, Bas Barkarby, kommer att vara centrum för nya bostäder, kontor, utbildning, service och kultur. Installationsbolaget blir en av entreprenörerna som medverkar i färdigställandet av projektet, vilket vi är mycket stolta över.

Bas Barkarby, som ingår i den kommande utvecklingen av Barkarbystaden, innebär en unik möjlighet för näringsliv, samhälle, universitet och högskolor att på riktigt etablera i stadsdelen och därigenom samverka kring innovation och praktisk tillämpning av ny teknik. Det kommer blir en central mötesplats i det expansiva Barkarby med placering intill den planerade kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg samt E18 och Förbifart Stockholm. Det nya kvarteret ligger intill E18 och den kommande Veddestabron.

Den första etappen av kvarteret består av runt 24 400 m², och Järfälla kommun kommer att hyra ca 11 000 m² av dem för att göra plats för gymnasieskola, en multihall, bibliotek och andra kulturverksamheter. De andra lokalerna kommer att användas till kontor, utbildning, restaurang och gym.

Bas Barkarby kommer att bli en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Här kommer vi att se en naturlig mötesplats där utbildning, näringsliv, innovation och kultur arbetar tillsammans för att skapa goda synergieffekter för Barkarbystaden och dess omgivning.

Bas Barkarby kommer att miljöcertifieras enligt Breeam nivå Very Good.

Byggherre och beställare är Atrium Ljungberg och det känns mycket bra när vi nu åter igen får förtroendet att genomföra en VS entreprenad till dem.

Produktionsstart efter sommaren 2020 och färdigställande blir under 2022.

Kontakta oss

Lediga tjänster