Celsius, Uppsala Science Park

Byggherren Vasakronan bygger nytt mitt i Uppsalas forskningsnav och bidrar till områdets attraktionskraft i en innovationsmiljö.

Byggnaden har kontor och avancerade laboratorium, och skapar en arbetsplats för ca 500 medarbetare på en 10 000 km stor yta med bland annat Livsmedelsverket som hyresgäst. Fastigheten har vunnit pris för årets LEED-byggnad. I projektet är vi på Installationsbolaget med i en delad entreprenad som VS-entreprenör.
Projektet omsätter ca 43 miljoner kronor och beräknas vara färdig sommaren 2022.

Källa/Bild: https://vasakronan.se/projekt/celsius/ Arkitekt: White Arkitekter

Kontakta oss

Lediga tjänster