Chalmers Tekniska Högskola, Samhällsbyggnad

Chalmers Tekniska Högskola inledde år 2016 en omfattande ombyggnation av de gamla lokalerna Arkitekthuset samt Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset. Visionen var att samverkan och integration skulle prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad. Fokus för projektet var bland annat att skapa goda förutsättningar för möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Detta genom bland annat ett nytt centralt café, en unik biblioteks- och studiemiljö, moderna arbets- och mötesplatser samt utbildnings- och studentmiljöer.

Installationsbolagets uppdrag: Vårat arbete omfattade att installera samtliga rörsystem i om- och tillbyggnadsdelen till CTH Samhällsbyggnad. Installationsbolaget Sprinkler utförde sprinklerinstallationerna.

Tidsram: Installationerna färdigställdes under hösten 2019

Beställare: Veidekke Entreprenad AB

Byggherre: Akademiska Hus
Kontaktperson Veidekke: Christer Carlberg, 0708 23 25 56, christer.carlberg@veidekke.se

Entreprenadform: Projektet utfördes som partnering med handlingar av Bengt Dahlgren AB

Entreprenadssumma: VS-delen uppgick till cirka 21 Mkr

Kontakta oss

Lediga tjänster