Currentum expanderar i Östergötland: Stärker erbjudandet inom VS

Stångå Rörservice, med huvudkontor i Linköping, ansluter till Currentum, och stärker installationsgruppens erbjudande inom VS. – Stångå Rörservice är en av de ledande i Östergötland inom VS och vi är mycket glada att de valt att bli en del av Currentum, säger Stefan Franzén, styrelseledamot i Currentum.

Stångå Rörservice utför service och alla typer av entreprenader vid nyproduktion och renoveringar. Kunderna återfinns såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Bolaget sysselsätter cirka 80 medarbetare och har en årlig omsättning på cirka 138 miljoner kronor.

– Genom att bli en del i Currentum stärker vi vår konkurrenskraft. Vi kan bredda vårt erbjudande genom att samarbeta med våra nya systerföretag och ta del av deras erfarenheten och kunskap. Samtidigt kommer vi att fortsätta driva verksamheten självständigt med lokal förankring, säger
Oskar Hagström, VD på Stångå Rörservice. 

Stångå Rörservice är etablerade på flera orter i Östergötland, vilket ger Currentum en bred etablering i regionen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har filialer i Kinda, Åtvidaberg, Mjölby, Motala och Östersund. I samband med det nya partnerskapet går Stångås tidigare ägare,
Eva Malmqvist och Jerry Wiström in som delägare i Currentum.

– Vi tror på styrkan hos entreprenörerna i kombination med styrkan i det gemensamma. Det har lett oss till en modell där de tidigare ägarna i respektive bolag går in som delägare i koncernen. Drivkraften hos entreprenörerna finns kvar liksom den lokala förankringen, samtidigt som vi kan hitta stora vinster för alla genom samarbete och samverkan, förklarar Stefan Franzén.

I och med förvärvet omsätter Currentum årligen drygt 2,6 miljarder kronor. Tillsammans sysselsätter bolagen i installationsgruppen nu drygt 1 000 medarbetare.

Kontakta oss

Lediga tjänster