Flatås Alléer

Vårt projekt vid Nymilsgatan ingår i Göteborgs jubileumssatsning BoStad2021, med sikte på att till 2021 färdigställa 7000 bostäder utöver tidigare planerade.

Projektets byggstart startades under november 2018 och de första lägenheterna kommer att stå klara till sommaren 2020.

Hyresrätten i dagens bostadsmarknad efterfrågas av många olika hushåll. Här finns ungdomsbostäder för de som söker sin första bostad, trygghetsbostäder för äldre, bostäder för barnfamiljer med närhet till förskola och skola, liksom bostäder för personer med behov av särskilt stöd. Intill bostäderna ligger en F6-skola, ett fritidshem och en aktivitetspark.

Vi på Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroende av H2 Entreprenad att sprinkla BMSS boendet.

Bild/Illustration: Nordfeldts

Kontakta oss

Lediga tjänster