Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby

I Täby utanför Stockholm uppfördes 2019 en ny skola och idrottshall. Skol- och förskolebyggnaden uppgår till totalt ca 9 600 m² fördelade på 2 – 4 våningar. Förskolan inrymmer 110 barn och skolan 600 elever i årskurs F–6. En idrottshall byggd i två plan med en total yta på ca 3 200 m² har också uppförts på platsen i sällskap med en femmannaplan i konstgräs.

Byggnaderna är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Byggnaderna har gröna tak och är väl genomtänkta i sin utformning såväl invändigt som utvändigt.

Projektet färdigställdes år 2019. Genomförandet skedde i samverkan med Täby kommun som byggherre och Arcona som beställare.

Installationsbolaget fick förtroendet att på totalentreprenad i samverkan utföra VS-installationerna, vilket vi självklart är mycket glada och stolta över.

Entreprenaden omsätter ca 21 milj.

Kontakta oss

Lediga tjänster