Högsbo specialsjukhus

Västra götalandsregionen bygger ett nytt specialistsjukhus. Högsbo specialistsjukhus byggs modernt och innovativt för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.

Sedan 2019 har vi på Installationsboalget Sprinkler varit med i projekteringen för Högsbo specialsjukhus, som 2021 går över till produktion. Projektet omfattar en helt ny sjukhusbyggnad, försörjningsbyggnad och parkeringshus där det ska installeras sprinkler i sjukhusbyggnaden och parkeringshuset. Projektet blir ca 25 000 kvm stort, där parkeringshuset får ca 170 nya parkeringsplatser.

I samverkan med Skanska som huvudentreprenör och Västfastigheter så ser vi mycket fram emot att lämna över ett mycket välplanerat specialsjukhus hösten 2023.

Bild: Sweco Architects

Kontakta oss

Lediga tjänster