Om oss

klimat och miljö

För oss är klimatet och miljön lika viktiga som att göra våra kunder nöjda. Miljövänliga material leder till mer hållbara produkter och är en självklarhet för oss. Därför driver vi en miljömässigt ansvarsfull verksamhet.

KONKRET INNEBÄR DET ATT VI:

  • Utbildar medarbetarna inom miljöfrågor
  • Minimerar produktionsspill och energiåtgång.
  • Begränsar användandet av produkter som kan påverka vatten-, mark-och luftkvalitén.
  • Använder återanvänt eller återanvändbart material.
  • Vi är även certifierade enligt ISO 14001; 55 krav för miljöledning.

Kontakta oss

Mer om installationsbolaget

Vår historia

Dotterbolag

Arbetsmiljö

Vår kvalitetspolicy