Om oss

klimat och miljö

För oss är klimatet och miljön lika viktiga som att göra våra kunder nöjda. Miljövänliga material och hållbara produkter är en självklarhet för oss. Vi jobbar kontinuerligt med miljö- och klimatfrågor.

KONKRET INNEBÄR DET ATT VI:

  • Utbildar medarbetarna inom miljöfrågor.
  • Minimerar produktionsspill och energiåtgång.
  • Begränsar användandet av produkter som kan påverka vatten-, mark-och luftkvaliteten.
  • Använder återanvänt eller återanvändbart material.
  • Vi är certifierade enligt ISO 14001; 55 krav för miljöledning.

Kontakta oss

Mer om installationsbolaget

Vår historia

Dotterbolag

Arbetsmiljö

Vår kvalitetspolicy