Om oss

Vår Kvalitetspolicy

Att leverera kvalitetssäkrade produkter är för oss en självklarhet. Det innebär att alltid leverera enligt avtalade kvalitetskrav i våra uppdrag.

Vår kvalitetspolicy är att alltid leverera produkter och tjänster med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav. Vi ser vårt kvalitetssystem som ett effektivt styrmedel som gör att våra medarbetare kan leverera produkter och tjänster i rätt tid på god nivå.

För att kvalitetssäkra våra inköp använder vi oss av inköpssystemet Symbrio.

Vår nuvarande kvalitetspolicy beslutades av styrelsen 160212.

KONKRET INNEBÄR DET ATT VI:

  • Planerar, bereder och kontrollerar vår verksamhet så att rätt slutkvalitet säkras.
  • Ställer samma krav på anlitade projektörer, underentreprenörer och leverantörer som vi ställer på oss själva.
  • Satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
  • Installerar med ansvarskännande.

Kontakta oss

Mer om installationsbolaget

Vår historia

Dotterbolag

Arbetsmiljö

Klimat och miljö