Life City, Hagastaden, Stockholm

Byggherren Atrium Ljungberg bygger ny entré och centrum för Hagastadens life science-kluster alldeles intill Karolinska Universitetssjukhuset. Visionen är en mötesplats för näringsliv, forskning, vård- och omsorg. I detta spännande projekt är vi på Installationsbolaget med i en delad entreprenad som VS-entreprenör.

Projektet omfattar ca 40 000 km BTA med huvudsakligen kontorsytor och certifieras enligt BREEAM, Excellent. Projektet omsätter ca 35 miljoner kronor och beräknas vara färdigt under våren 2022.

Källa/Bild:https://www.al.se/stadsutveckling/pagaende/hagastaden-life-city/

Kontakta oss

Lediga tjänster