Nordeas nya entré

Nybyggnad av entré mellan PK-huset och Mästerhuset.

Byggherre var Pembroke Real Estate och vår beställare var Allegro.

Installationsbolaget fick förtroendet som VS-entreprenör i projektet. Naturligtvis var detta en bra och naturlig fortsättning på tidigare genomförda projektet Mästerhuset.

Entreprenaden omsätter ca 4 milj.

Kontakta oss

Lediga tjänster