Northvolt Labs

Den nya batterianläggningen i Västerås byggs av Northvolt Labs och kostar totalt en miljard kronor att bygga. Anläggningen kommer innefatta både batteriproduktion och forskning, och sammanlagt beräknas 400 anställda att jobba på anläggningen. Byggnaden mäter 19 000 m2.

Installationsbolagets uppdrag: Installation av samtliga rörsystem. Installationsbolaget Sprinkler utförde sprinklerinstallationerna. 

Tidsram: Installationerna färdigställdes under våren 2020.

Beställare: Northvolt Labs AB

Byggherre: Northvolt Labs AB

Kontaktperson Northvolt: Jan Edgren, +46 709 11 33 93, jan.edgren@northvolt.se

Entreprenadform: Projektet utfördes som löpande räkning. 

Entreprenadssumma: VS- och Sprinkler uppgick tillsammans till cirka 150 Mkr.

Om oss: Installationsbolaget utför rör- och sprinklerinstallationer och består av Installationsbolaget Sprinkler, Installationsbolaget GBG, Installationsbolaget i Solna, Ibjerge Installation och Tingvallastadens Rör. Det samlade erbjudandet innefattar totalentreprenader, utförandeentreprenader samt samverkans-och partneringentreprenader. Genom vår serviceverksamhet åtar vi oss även serviceavtal och löpande kontroller. Installationsbolaget omsätter cirka 325 mkr årligen och sysselsätter drygt 100 personer. Företaget är en del av installationsgruppen Currentum.

Kontakta oss

Lediga tjänster