Nya Humanisten

Målet med om- och tillbyggnaden av Humanisten var att samla fakulteten på en gemensam plats och skapa fler och bättre arbetsytor för ökad samverkan mellan studenter, lärare och forskare – i mer ändamålsenliga och moderna lokaler. Projektet omfattade cirka 16 600 m2 nybyggnation och cirka 19 400 m2 ombyggnation av befintliga lokaler.

Installationsbolagets uppdrag: Installation av samtliga rörsystem i om- och tillbyggnadsdelen till Nya Humanisten. Installationsbolaget Sprinkler utförde sprinklerinstallationerna.

Tidsram: Installationerna färdigställdes under hösten 2019

Beställare: NCC Building AB

Byggherre: Akademiska Hus
Kontaktperson NCC: Karl-Magnus Hake, 0765-21 59 65, karl-magnus.hake@ncc.se

Entreprenadform: Partnering (med handlingar av Andersson & Hultmark AB)

Entreprenadssumma: VS-delen uppgick till cirka 30 Mkr

Kontakta oss

Lediga tjänster