Regionens Hus

I Regionens Hus, med placering intill centralstationen i Göteborg, har Västra Götalandsregionen samlat sina administrativa verksamheter. Ambitionen var att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande och bättre samordningsmöjligheter. Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus (kallat ”Vita huset”), en låghusdel med fem våningar samt en höghusdel med 15 våningar.

Bakgrund: I Regionens Hus, med placering intill centralstationen i Göteborg, har Västra Götalandsregionen samlat sina administrativa verksamheter. Ambitionen var att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande och bättre samordningsmöjligheter. Det nya Regionens Hus består av två sammanhängande delar; det befintliga kulturminnesmärkta före detta Bergslagsbanans stationshus (kallat ”Vita huset”), en låghusdel med fem våningar samt en höghusdel med 15 våningar.

Installationsbolagets uppdrag: Installation av samtliga rörsystem i en nybyggnadsdel och en ombyggnadsdel av ett befintligt hus (”Vita Huset”). Installationsbolaget Sprinkler utförde sprinklerinstallationerna.

Tidsram: Installationerna färdigställdes under våren 2019

Beställare: Skanska Sverige AB

Byggherre: Västfastigheter
Kontaktperson Skanska: Folke Ekholm, 010-448 40 95, folke.ekholm@skanska.se

Entreprenadform: Partnering med handlingar av Bengt Dahlgren AB

Entreprenadssumma: VS-delen uppgick till cirka 32 Mkr

Kontakta oss

Lediga tjänster