Skola Kungsholmen

kv Murmästaren 3, ursprungligen Ämbetshuset byggs nu om för att inrymma skolverksamhet. Projektet är beläget på Hantverkargatan / Garvargatan, Kungsholmen, Stockholm.

Byggnadens liv går i och med detta in i en ny fas som skolbyggnad samtidigt måste dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är byggnaden särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt.

Ombyggnationen till skola tar stor hänsyn till byggnadens ursprungliga organisation. Däremot måste delar av stommen rivas för att ge plats åt de klassrum som kräver större breddmått än vad befintlig byggnad kan erbjuda. Även skolgården kommer att byggas om.

Projektet innefattar i stora drag arbeten med rivning, tak, fasader, fönster, installationer, golv, inredning och ytskikt. Samtliga installationer skall bytas ut såsom el, VS, ventilation och styr.

Totalt består projektet av ca 23 000 m² BTA i 7 våningar ovan mark samt därtill hörande källare. 2 000 inskrivna elever och 200 personal beräknas husera häri.

Byggherre och beställare är Balder Fastighets AB.

Installationsbolaget har fått förtroendet att göra VS entreprenaden i projektet. Vi ser verkligen fram emot att få bidra med vårt kunnande och engagemang i detta spännande projekt. Entreprenaden omsätter ca 11 milj.

Kontakta oss

Lediga tjänster