Swedish Logistic Property

Installationsbolaget Sprinkler har fått förtroende av Logistic Contractor att upprätta sprinklerinstallationen i en logistikanläggning i Helsingborg där fastighetsägaren Swedish Logistic Property kommer göra om byggnaden till en modern logistikfastighet. Byggnaden är på totalt cirka 7 000 kvm och ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Vid årsskiftet flyttar Scan Global Logistics in i anläggningen.

Swedish Logistic Property (SLP) är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget grundades under senhösten 2018 av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann.

Kontakta oss

Lediga tjänster