Tillbyggnad Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Drottning Silvias barnsjukhus, en del av Östra Sjukhuset i Göteborg, har byggts ut med bland annat nya vårdrum, behandlingsrum och operationssalar. Tillbyggnaden utgörs av cirka 33 000 m2 fördelade på nio våningar som ger vårdavdelningarna möjlighet att erbjuda en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal. Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn-och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning.

Installationsbolagets uppdrag: Installationer för värme, kyla, vatten, avlopp, tryckluft och medicinska gaser. Installationsbolaget Sprinkler utförde sprinklerinstallationerna.

Tidsram: Installationerna färdigställdes under hösten 2020

Beställare: NCC Building AB

Byggherre: Västfastigheter
Kontaktperson NCC: Anders Gustafson, 0702 986 973, anders.a.gustafson@ncc.se och Kristian Lundberg,
0725 127 036, kristian.lundberg@ncc.se

Entreprenadform: Partnering

Entreprenadssumma: VS-delen omfattade cirka 160 Mkr

Kontakta oss

Lediga tjänster