Värmeåtervinning för Sahlgrenska BoiC

Installationsbolaget står som generalentreprenör i ombyggnationen av kyl- och värmesystemet i Sahlgrenskas fastighet BoiC, ett återvinningsprojekt med fokus på att spara in energi. Inom projektet kommer två nya kylmaskiner installeras och därmed bli den primära energikällan.

Vid Sahlgrenska i Göteborg, uppfördes 2016 byggnaden som går under namnet BoiC. I fastigheten ryms ett bild-och interventionscentrum med avancerad teknik, som en stor mängd MR-kameror. Den tekniska utrustningen kräver kyla. I dagsläget försörjs byggnaden genom fjärrkyla, och med ett par kylmaskiner som reservkälla. Dessa ska nu utnyttjas och tas i bruk, tillsammans med två helt nya kylmaskiner som installeras av Installationsbolaget. Dessutom kommer en ny kyl- och värmepump att sättas in, samt ett nytt värmeåtervinningssystem för kondensorvärme.

Den nya energiförsörjningen kommer att täcka hela byggnadens energibehov, varvid den köpta energin kommer att minska drastiskt.

–- Med vår installation av kylmaskiner kommer man nu att lyckas återvinna en stor del av värmen. I byggnaden finns bland annat en omfattande sterilavdelning, där alla verktyg rengörs, där värmen tidigare har gått direkt ut i avloppsystemen. Den kommer vi nu att kunna återvinna tack vare de nya system vi installerar, berättar Robin Bergman, projektledare på Installationsbolaget.

Installationsbolagets uppdrag beräknas vara färdigt i slutet på oktober. Installationsbolaget står som generalentreprenör i projektet, som genomförs som en utförandeentreprenad. Beställare för projektet är Västfastigheter, med en entreprenadssumma på cirka 10 msek.

Kontakta oss

Lediga tjänster