Vårt erbjudande

installationsbolaget som partner

Som partner är vi engagerande, ansvarsfulla och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi har lång erfarenhet i branschen och har arbetat i många olika former av partneringprojekt. För oss består ett samarbete av ett prestigelöst och öppet arbetsklimat där alla parter arbetar tillsammans för uppdragets allra bästa.

Prognosarbetet är en av nycklarna till ett lyckat partneringprojekt. Vi är en kostnadsmedveten partner som vet vilka material och arbetsmetoder som är effektiva och når uppsatta kvalitets- och miljökrav. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 – sju principer för kvalitetsledning. Principerna innefattar kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

Vi arbetar ständigt för att förbättra och justera verksamheten för att möta kundernas behov. Bland annat genom att:

  • Planera, bereda och kontrollera verksamheten så att rätt slutkvalitet säkras.
  • Ställa samma krav på anlitade projektörer, underentreprenörer och leverantörer som vi ställer på oss själva.
  • Satsa på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
  • Installera med ansvarskännande.

För oss är medarbetarna vår viktigaste resurs. Det innebär att vi ständigt arbetar med arbetsmiljön. För oss är det viktigt att den är säker, utvecklande och trevlig. För att komma dit utbildas vår personal löpande i arbetsmiljöfrågor och vi vill att alla inom företaget ska ha möjligheten till att påverka den miljö de vistas i.

Kontakta oss

Lediga tjänster

Läs mer om vårt erbjudande

Uppdrag & tjänster

Entreprenad-
former
Arbets-
process

Hållbara projekt