Vårt erbjudande

installationsbolaget som partner

Som partner är vi engagerande och ansvarsfulla och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi har lång erfarenhet i branschen och har arbetat i många olika former av partneringprojekt. För oss består ett samarbete av ett prestigelöst och öppet arbetsklimat där alla partner arbetar tillsammans för uppdragets allra bästa.

Prognosarbetet är en av nycklarna till ett lyckat partneringprojekt. Vi är en kostnadsmedveten partner som vet vilka material och arbetsmetoder som är effektiva och når uppsatta kvalitets- och miljökrav. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 – sju principer för kvalitetsledning. Det vill säga kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering

Vi arbetar ständigt för att förbättra och justera verksamheten för att möta kundernas behov, vilket innebär:

  • Planerar, bereder och kontrollerar verksamheten så att rätt slutkvalitet säkras.
  • Ställer samma krav på anlitade projektörer, underentreprenörer och leverantörer som vi ställer på oss själva.
  • Satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
  • Installerar med ansvarskännande.

För oss är medarbetarna vår viktigaste resurs. Det innebär att vi ständigt arbetar med arbetsmiljön, vilken vi vill ska vara säker, utvecklande och trevlig. För att komma dit utbildas vår personal löpande i arbetsmiljöfrågor och vi vill att alla inom företaget ska ha möjligheten till att påverka den miljö de vistas i.

Kontakta oss

Lediga tjänster

Läs mer om vårt erbjudande

Uppdrag & tjänster

Entreprenad-
former
Arbets-
process

Hållbara projekt